พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรคาราวาน
คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
โดยกรมราชทัณฑ์ร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ