พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรคาราวาน คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กิจกรรมน่ารู้